Działalność biura tłumaczeń

biznesJeżeli chcielibyśmy wykorzystać dyplom uzyskany w Polsce, aby otrzymać pracę za granicą lub udostępnić stronę internetową dla naszej firmy grupie odbiorców z całego świata, powinniśmy zwrócić się do odpowiednio wykwalifikowanych osób. Wykonania takich zadań podejmuje się profesjonalne biuro tłumaczeń.

W jego skład w chodzą osoby, które posiadają odpowiednie kompetencje w zakresie tłumaczenia wszelkiego typu tekstów oraz treści mówionej. Dobry tłumacz potrafi przełożyć dowolny tekst niemalże automatycznie. Jego znajomość obu języków, przekładanego i języka przekładu, powinna być bardzo dobra. Jednak zawsze jeden język jest nam znany lepiej niż drugi. Nawet jeżeli uczymy się danej mowy od dzieciństwa, język, w którym formułujemy myśli jest pierwotny. Drugi może być przyswojony w stopniu doskonałym, ale zawsze pozostanie językiem wtórnym. Żaden z nich jednak nigdy nie będzie opanowany do końca. Jest to bowiem żywotna materia, która znajduje się w nieustannym ruchu, nigdy nie kostniejąc. Poszczególne odmiany jednego języka, takie jak socjolekty, dialekty i gwary rozwijają się razem z kulturą danej grupy społecznej, a ich znaczenie zależy od pojedynczego użycia. Takie subtelne różnice w znaczeniu danych wyrażeń muszą być możliwe do zaobserwowania przez tłumacza. Osoba taka musi bardzo ostrożnie podchodzić do każdej treści oraz wykazać się znajomością lub umiejętnością rozpoznania kontekstu.

Kurs językowy lub ukończenie określonego kierunku filologicznego często jest niewystarczające. Tłumacz powinien być nieustannie na bieżąco ze zmianami, jakie zachodzą wewnątrz danego języka. Ważna jest zatem przede wszystkim pragmatyka. Użycie języka poza murami akademii, w życiu codziennym, na ulicy, w urzędzie, wśród młodych ludzi czy podczas lektury dowolnej książki jest nieocenionym doświadczeniem. To w rozmowie z innymi ludźmi lub podczas czytania dłuższych fragmentów tekstu uczymy się rozmaitych przypadków użycia wyrazów.

Nauka języków obcych ma coraz większe znaczenie. Współcześnie trudno wyobrazić sobie posługiwanie się wyłącznie mową ojczystą. Do komunikacji w obcym języku z innymi ludźmi dochodzi przede wszystkim na wakacjach, ale nie tylko. Coraz więcej przedsiębiorców pragnie rozbudowywać działalność swojej firmy, utrzymując współpracę z innymi producentami na rynku światowym. Pozwala to osiągać coraz większe korzyści, ponieważ w ten sposób poszerzamy możliwości nasze i naszej firmy. Ludzie, którzy nie potrafią posługiwać się obcą mową mogą skorzystać z usług profesjonalistów, takich jak chociażby biuro tłumaczeń. Dzięki odpowiednio wykwalifikowanym osobom, możemy uzyskać profesjonalne tłumaczenie techniczne lub przysięgłe dokumentu, instrukcji obsługi, umowy i tekstu mówionego. Tłumacz, który zajmuje się przekładem na co dzień, potrafi wyczuć kontekst tekstu pierwotnego i dokładnie odtworzyć go w drugim języku. Jego znajomość obcej mowy nie ogranicza się bowiem do opanowania poszczególnych słów i wyrażeń. Musi również znać wszelkie reguły gramatyczne oraz wymowę, która ma ogromne znaczenie w przypadku tłumaczenia mówionego.

Tłumaczenie ustne jest trudniejsze do wykonania niż pisemne. Wymaga od tłumacza maksymalnego skupienia uwagi i położenia nacisku na wiele dodatkowych aspektów poza samą treścią mówioną. Tak samo jak w przekładzie pisemnym, tłumaczenie ustne ma na celu przekazanie sensu danej wypowiedzi w innym języku niż została ona pierwotnie wygłoszona. Tłumaczenie ustne jest o tyle trudnie, że odbywa się „na żywo”, czyli w obecności osób, które wypowiadają daną treść. Nie jest to jednak tłumaczenie pojedynczych słów, a całego ciągu wypowiedzi, ponieważ  budowanie dłuższych wyrażeń z poszczególnych wyrazów odbywa się inaczej w każdym języku. Kontekst wypowiedzi jest inny za każdym razem. Tłumacz musi być zatem wyczulony na wszelkie niuanse i zwracać szczególną uwagę na intencje wypowiadającego. Przekład musi być sformułowany w prosty sposób, aby odbiorca mógł zrozumieć sens przetłumaczonej treści. Istnieje kilka sposobów tłumaczenia ustnego. Jednym z nich jest tłumaczenie konferencyjne, które odbywa się w czasie spotkań większej grupy osób.

biuroTłumaczenie symultaniczne to przekład, który odbywa się w tym samym czasie, co odtwarzanie tekstu przeznaczonego do tłumaczenia. Jest ono bardzo trudne do wykonania. Tłumacz musi się tu wykazać refleksem i zdolnością do szybkiego formułowania wypowiedzi. Nie może w tym czasie sięgnąć po pomoc innych osób lub skorzystać ze słownika, ponieważ nie ma na to czasu. Takie tłumaczenie odbywa się najczęściej na konferencjach różnego typu. Podczas takich spotkań tłumacz słyszy tekst pierwotny i przekłada go, mówiąc do mikrofonu, aby konkretni uczestnicy spotkania mogli usłyszeć treść konferencji w języku docelowym. Taką formę tłumaczenia wykorzystuje się również w przypadku języka migowego. Tłumacz, który przekłada komunikat za pomocą przekładu symultanicznego musi być przede wszystkim skoncentrowany i zdolny do wykonywania kilku czynności w tym samym czasie. Wymaga się od niego również wysokiej odporności na stres. Nie każdy tłumacz jest zdolny do wykonania tego typu przekładu.

Innym rodzajem tłumaczenia ustnego jest tłumaczenie konsekutywne, w którym osoba tłumacząca tekst przekazuje treść w języku docelowym dopiero wtedy, kiedy mówca kończy wypowiedź w języku pierwotnym. Taka forma tłumaczenia jest dużo prostsza niż przekład symultaniczny, ponieważ tłumacz ma wystarczająca ilość czasu na sporządzenie krótkich notatek. Wśród takiego tłumaczenia wyróżnić możemy ponadto tak zwany przekład liasion, który odbywa się po kilku zdaniach mówcy. Tłumaczenie konsekutywne jest jednam wybiórcze. Tłumacz decyduje o tym, jaka treść ma największe znaczenie i przekłada tylko tą część wypowiedzi. Jest to dodatkowa trudność dokonywania przekładu, ponieważ całość sensu musi zostać zachowana, ale czas na przekazanie poszczególnych treści jest ograniczony.

Biuro tłumaczeń zatrudnia zwykle odpowiednio wykwalifikowane osoby, które zajmują się zarówno przekładem pisemnym, jak i ustnym. Tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne jest jednak stosowane w szczególnych przypadkach. Najczęściej stosuje się nadal przekład pisemny. Istnieje pewna forma tłumaczenia, która jest pośrednia pomiędzy tłumaczeniem ustnym i pisemnym. Jest to tłumaczenie a vista, w którym tłumacz zapoznaje się po raz pierwszy z tekstem pisanym i dokonuje przekładu w formie ustnej.