Rzeczoznawcy i analizy rynku nieruchomości

dokumentyDokładnie i precyzyjnie sporządzone analizy rynku nieruchomości, które byłyby podparte konkretną wiedzą i wiarygodnymi informacjami są jednymi z ważniejszych elementów pracy rzeczoznawców majątkowych oraz wszystkimi biurami i firmami, które zajmują się na co dzień sporządzaniem raportów i analiz nieruchomości. Tego typu działania są o tyle istotne, że rzeczoznawcy ustalają proporcje prawne przysługujące poszczególnym osobom zainteresowanym, które wynikają z tytułu posiadania konkretnej własności -lokalu użytkowego, mieszkania czy domu, dlatego też analizy rynku nieruchomości są niezbędne, aby możliwe było wyłonienie wszystkich możliwych czynników, które są decydujące w określeniu nieruchomości mianem obiektu o wysokiej wartości rynkowej lub nieatrakcyjnego dla potencjalnych odbiorców.

Rzeczoznawcy majątkowi posiadają wszelkie możliwe uprawnienia dotyczące szacowania wartości mienia, mają więc prawo nie tylko do pozyskiwania potrzebnych informacji od urzędów czy biur analitycznych, ale i wystosowania wniosku do sądów czy instytucji wyższych instancji, które mają wręcz obowiązek udzielenia im wszystkich danych, jeżeli miałyby być one niezbędne do sporządzenia wiarygodnego operatu szacunkowego, który jest dokumentem urzędowym stanowiącym ich autorską opinię na tema zleconej nieruchomości. Rzeczoznawcy dokonują wyboru metody i techniki określania wyceny w sposób indywidualny, na bieżąco też weryfikują wiarygodność i aktualność wszystkich dokumentów, dostarczonych mu przez zleceniodawcę. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę z tempa zmian, jakie obserwowane są w przestrzeni branży nieruchomościowej. Przeobraża się ona na tyle szybko, że oferty, które były atrakcyjne jeszcze kilka miesięcy wstecz, w dniu otrzymania przez rzeczoznawcę zlecenia, mogą być już zdezaktualizowane. Wachlarz usług oferowanych przez rzeczoznawców majątkowych jest niezwykle szeroki, ponieważ wycenie nie podlegają jedynie lokale użytkowe, takie jak mieszkania, domy czy obiekty prywatne, ale także grunty rolne, tereny zielone, działki budowlane, nieruchomości komercyjne czy grunty przeznaczone do przekształcenia.

Najważniejsze „punkty” działania rzeczoznawców w odniesieniu do procesu szacowania odnoszą się także do wyceny przedsiębiorstw oraz wszelkiego rodzaju maszyn, które przynależą bezpośrednio do ich gruntu, wyceny poniesionych kosztów i nakładów w stosunku do inwestycji środków w rozwój obiektu, ustalania prawnego stanu nieruchomości, wydawania ekspertyz budowlanych, ustalania wysokości podatków od spadków i darowizn, analizy opłacalności poszczególnych inwestycji, tworzenia sprawozdań i badania technicznego stanu obiektów oraz sporządzania pomiarów inwentaryzacyjnych. Ze względu na to, że rzeczoznawcy majątkowi są urzędnikami państwowymi mającymi za zadanie przede wszystkim działać bez szkody dla skarbu państwa, dlatego też poza licznymi przywilejami posiadają też oni pewne obowiązki, do których w pierwszej kolejności należy rola biegłego sądowego, który może być powoływane przez właściwie instytucje w sprawie rzeczoznawstwa budowlanego. Należy pamiętać, że istnieje wiele ważnych wytycznych, które mogą być ważne w kwestii zwiększania lub zmniejszania atrakcyjności konkretnego lokalu, a wszystkie z nich muszą być komponowane i uwzględniany w sposób indywidualny, Bardzo trudno jest bowiem znaleźć dwa obiekty identyczne pod względem wizualnym oraz środowiskowym.

kalkulatorZ tego też powodu każdy proces szacowania wartości poprzedzony jest za każdym razem dokładną i wnikliwą wizją lokalną, która pozwala na określenie stanu zużycia technicznego, ustalenie poziomu eksploatacji obiektu, sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz zastanowienie się, w jaki sposób powinny być przeprowadzone wszelkie analizy rynku nieruchomości, aby najlepiej oddały to, co najistotniejsze w konkretnym obiekcie. O samej wycenie domów czy innych lokali można poczytać na stronie http://www.walor-nieruchomosci.pl/. Wszystkie opracowania muszą być wykonane i spisane w sposób przejrzysty i estetyczny, oraz spełniać podstawowe wymogi formalne i merytoryczne, które wyszczególnione są przede wszystkim przez przepisy prawne i ustawowe oraz standardy ustalone przez samych rzeczoznawców i pochodzące bezpośrednio z kodeksu etyki tego zawodu. Wizja lokalna ułatwia kreowanie operatu szacunkowego oraz zwrócenie uwagi na rodzaj i położenie nieruchomości, jej przeznaczenie oraz poziom wyposażenia czy też stan zagospodarowania, przy czym w przypadku ustalania wartości gruntów do przekształcenia istotne są takie elementy, jak: klasa ziemi, uchwalone studium przeznaczenia inne niż rolne, odległość od miasta i czas dojazdu do niego, walory przyrodnicze znajdujące się w bezpośredniej okolicy, poziom hałasu, wielkość działki, sąsiedztwo oraz obecność punktów usługowych, dostęp do mediów, kształt działki oraz sposób dojazdu do niej.

Podobnie jak odnosi się to bezpośrednio do oceny mieszkań czy domów, elementy takie, jak bliskość miasta, łatwość dojazdu do jego centrum, regularna powierzchnia, atrakcyjność podłoża, komfortowy dojazd do samej działki czy obecność mediów, pozwalają na uznanie wycenianej nieruchomości za wyjątkowo interesującą i atrakcyjną dla potencjalnych nabywców. Gromadzenie takich informacji sprawia, że analizy rynku nieruchomości stają się skuteczniejsze i zdecydowanie łatwiej jest później przewidzieć jakie trendy panujące w branży będą szczególnie ważne oraz jakie obiekty są lub będą najchętniej kupowane przez uczestników rynku. W przypadku gruntów rolnych cechy kształtujące ich wartość uzależnione są przede wszystkim od klasy ziemi. Im niższy numer klasy, tym lepsza jest ziemia, która się na danym gruncie znajduje i co przekłada się automatycznie na zwiększenie jej atrakcyjności. Podobnie, jeżeli wycenie poddawana jest jakakolwiek nieruchomość komercyjna, niebagatelne znaczenie będą miały takie elementy, jak lokalizacja, dojazd do centrum miasta, wiek lokalu, bezpieczeństwo okolicy, sposób budowania lokalu, koszty eksploatacji, stan techniczny nieruchomości, a także takie detale, jak chociażby usytuowanie okien czy atrakcyjność obejścia. Podczas sprzedaży mieszkania warto zatem zwrócić uwagę na elementy takie jak rzeczoznawca wycena nieruchomości czy analiza rynku. Dzięki odpowiednim dokumentom zarówno sprzedawca jak i kupiec nie muszą obawiać się, że któraś ze stron zostanie oszukana.