Generalni wykonawcy i ich obowiązki

generalne wykonawstwoWspółczesne budownictwo zorganizowane jest nieco inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu, przede wszystkim dlatego, że widać bardzo wyraźnie duże wyspecjalizowanie poszczególnych zespołów wykonawczych i zwiększone tempo realizacji wszystkich etapów budowy. Ze względu na to, że inwestycje muszą powstawać z dużą szybkością przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych norm budowlanych, trudno zakładać, że budowa obiektów mogłaby przebiegać wyłącznie za pośrednictwem jednej grupy. Wiadomo oczywiście, że nadzór musi być sprawowany przez jednostkę odpowiedzialną i trzymającą rękę na pulsie, jednak konkretne zadania zwykle powierzane są firmom, które posiadają zarówno wiedzę, jak i wszystkie niezbędne narzędzia do realizacji wybranych zleceń.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac sprawuje coraz częściej generalny wykonawca, który odpowiada za wszelkie zadania zarządcze, handlowe oraz informacyjne. W największym skrócie można powiedzieć, że generalne wykonawstwo ma za zadanie nadzorować przebieg prac, przeprowadzając jednocześnie sprawnie cały proces inwestycyjny. Generalny wykonawca zajmuje się podejmowaniem decyzji odnośnie ustalania warunków zabudowy, projektowaniem, wykonawstwem oraz przygotowaniem obiektu do jego uruchomienia. Zadanie nie należy do najłatwiejszych, przede wszystkim dlatego, że generalny wykonawca bardzo często zmuszony jest do pracy w wyjątkowo trudnych warunkach – kłopoty mogą sprawiać nie tylko urzędy i instytucje wydające pozwolenia, ale także współpracujące firmy, które nie zawsze należycie wywiązują się ze swoich obowiązków. Skomplikowanie i piętrzenie się rozmaitych przeciwności sprawia, że w ostatecznym rozrachunku generalne wykonawstwo musi sprawnie poruszać się po różnych aspektach realizatorskich, niezależnie od zawiłości finansowych, prawnych czy technicznych.

projekt architektonicznyGeneralny wykonawca zatrudniany jest zwykle na wniosek głównego architekta i zwykle to on jako pierwszy ocenia projekt, jeszcze zanim ruszy właściwa budowa obiektów. Mając rozległą wiedzę i niezbędne doświadczenie specjalista jest w stanie przewidzieć ewentualne przeciwności czy niedociągnięcia, dlatego też jeszcze przed przystąpieniem do prac możliwe jest wprowadzenie korekt do wszystkich planów zabudowy. Jeżeli wszystko jest w jak najlepszym porządku, możliwe jest stworzenie wstępnego kosztorysu, który następnie przekazywany jest właścicielowi, czy też głównemu inwestorowi. Generalne wykonawstwo jest więc sporym wyzwaniem, ponieważ wymaga dużej odpowiedzialności za zorganizowanie niezbędnych materiałów, w tym także urządzeń i sprzętów, a także zatrudnianie wyspecjalizowanych podwykonawców, którzy albo realizują całość prac budowlanych, albo jedynie ich niewielką część. Bardzo często też generalny wykonawca posiada dodatkowe atuty czy „umiejętności”, jak ma to miejsce w przypadku firm doświadczonych, będących nie tylko doświadczonym generalnym wykonawcą, ale także przedsiębiorstwem, które na poznańskim rynku mieszkaniowym wykonuje instalacje przemysłowe dla najważniejszych przedstawicieli branży spożywczej. Wszystkie obowiązki przynależne do generalnego wykonawcy mogą zatem obejmować cały wachlarz zadań, w tym przede wszystkim pozyskiwanie pozwoleń na budowę, zarządzanie personelem, recykling odpadów budowlanych, nadzorowanie prawidłowego realizowania ustalonego harmonogramu i dbanie o zachowanie prawidłowości w rejestrach.

Firmy posiadające prawo do działania pod szyldem generalnego wykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę z zakresu prawa i praktyki budowlanej, jednak zwykle nadmiar obowiązków sprawia, że samodzielne działanie staje się niemożliwe. Szerokie spektrum zadań jakie stawia przed specjalistami budowa budynków wymaga zwiększonych umiejętności zarządczych, na przykład takich, które pozwoliłyby na swobodne pozyskiwanie klientów oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem prac. Sieć kontaktów jest niezbędna, ponieważ tylko w taki sposób możliwe jest zarządzanie zespołami elektryków, budowniczych czy hydraulików oraz swobodne pozyskiwanie niezbędnych urządzeń i maszyn, za atrakcyjną cenę. Nawet jeżeli konkretna firma nie posiada bezpośrednich umiejętności budowlanych, czyli takich, które pozwoliłyby jej na samodzielne zajmowanie się wszystkim, musi posiadać szeroką wiedzę na temat technik budowlanych. Tylko w taki sposób możliwe jest zachowanie prawidłowości na placu budowy i skuteczne nadzorowanie przebiegu prac.

Utrzymanie wysokiego standardu budowy jest dzisiaj wymogiem podstawowym, nic więc dziwnego, że coraz więcej firm dokłada wszelkich starań, aby realizowane przez nie inwestycje odznaczały się na tle konkurencji doskonałą funkcjonalnością oraz atrakcyjnym wyglądem. Dzięki temu możemy się współcześnie cieszyć przemyślaną infrastrukturą oraz obiektami budowlanymi, które posiadają wszystko to, co niezbędne do pełnego korzystania z ich możliwości. Nie byłoby to jednak możliwe bez dobrze zorganizowanej pracy wielu zespołów, wykonujących powierzone zadania pod czujnym okiem generalnego wykonawcy, nadzorującego działanie zgodne z ustalonymi harmonogramami.